Beregningen foretages ved at trykke på en af nedenstående knapper og indsætte dine forbrugstal i enten kroner eller mængde.